فعالیت های باشگاه

از زمان تاسیس باشگاه یاران مثبت فعالیت های بسیاری انجام گرفته است.

شماری از این فعالیت ها آموزشی و شماری دیگر تفریحی بوده که برای آگاهی شما یاران گرامی آنها را به دو دسته آموزشی و تفریحی تقسیم کرده ایم.

 

آموزش رایانه

 

 

 

 

 

آموزش موسیقی

 

 

 

 

 

آموزش خطاطی

 

 

 

 

 

 

آموزش معرق

 

 

 

 

 

جشن تولد

 

 

 

 

کوهنوردی

 

 

 

 

 

سینما

 

 

 

 

 

عیادت

 

 

 

 

 

شب یلدا