سایت باشگاه یاران مثبت با هدف بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید در بیماران مبتلا به ویروس HIV شروع به فعالیت نموده و از همه پزشکان، کادر درمانی، مردم و مبتلایان برای همکاری در نیل به این آرمان دعوت می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

هر یک از ما می توانیم با:

 

حفاظت از خود و دیگران در برابر ایدز ،

 پذیرفتن فرد مبتلا به اچ.آی.وی در خانواده و جامعه،

صحبت از  اچ.آی.وی و ایدز با یكدیگر،

 

         گامی در مبارزه با ایدز برداریم.