لینک های مفید

وب سایتهای مرتبط

 

 

 

http://www.ippfwhr.org/

فدراسیون بین المللی انجمنهای تنظیم خانواده  

http://www.fpairi.org/

انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران  

http://ircha.tums.ac.ir/

مرکز تحقیقات ایدز ایران  

http://www.mohme.gov.ir/

وزارت بهداشت و آموزش علوم پزشکی  

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی تهران  

http://www.unaids.org/

مرکز مبارزه با ایدز سازمان ملل متحد  

http://www.zendegimosbat.org/

زندگی مثبت

http://www.hbi.ir/

معاونت تحقیق و فناوری وزارت بهداشت

http://refah.sigma.ir/portal/Home/

وزارت رفاه

http://www.rcs.ir/persian.aspx/

جمعیت هلال احمر ایران

http://www.msrt.gov.ir/

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

http://www.aidsonline.com/pt/re/aids/

ایدز آن لاین

http://www.pasteur.ac.ir/

انستیتو پاستور ایران

 

لیست وبلاگهای ایدز

 

http://alijalaee.persianblog.com

http://www.persianblog.com/posts/?weblog=saba20.persianblog.com&postid=5912412

http://noaids.mihanblog.com/Post-2.aspx

http://www.titre1.blogsky.com/?PostID=9

http://digitaldoor.ws/node/38

http://mehrzadpars.mihanblog.com/Post-19.aspx

http://blog.360.yahoo.com/blog-R8UAs_4jdKka9Zl4AcRX22sp?p=957#comments

http://disaster.blogfa.com/post-14.aspx

http://disaster.blogfa.com/post-13.aspx

http://disaster.blogfa.com/post-17.aspx

http://disaster.blogfa.com/post-9.aspx

http://disaster.blogfa.com/post-16.aspx

http://panagulis.blogfa.com/post-210.aspx

http://panagulis.blogfa.com/post-211.aspx

http://panagulis.blogfa.com/post-212.aspx

http://panagulis.blogfa.com/post-209.aspx

http://panagulis.blogfa.com/post-208.aspx

http://mattati.blogspot.com/2006/11/blog-post_28.html

http://www.aidsinfo.blogfa.com/post-23.aspx

http://www.aidsinfo.blogfa.com/cat-10.aspx

http://zendegimosbat.blogfa.com/post-6.aspx

http://zendegimosbat.blogfa.com/post-4.aspx

http://zendegimosbat.blogfa.com/post-3.aspx

http://zendegimosbat.blogfa.com/post-2.aspx

http://stopaids.persianblog.com/1385_8_stopaids_archive.html#5841616

http://eidz.mihanblog.com

http://blog.35dg.com/?id=439

http://blog.35dg.com/?id=445

http://blog.35dg.com/?id=615

http://eyds.mihanblog.com/Post-1.aspx

http://sayal.blogspot.com/2006/05/blog-post_20.html

http://sayal.blogspot.com/2006/05/blog-post_10.html