حامیان مالی

 

برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ايدز

این مركز منابع و اطلاعات وسیع و گوناگونی را از دبيرخانه و يا سازمان‌هاي عضو و پشتيبان در بردارد. اين منابع، تجارب و آموخته‌هاي مجموعه این سازمان ها را در تلاش های به کار گرفته شده برای كمك به پيشگيري از عفونت‌هاي جديد اچ‌آي‌وي در سطح جهان، مراقبت از افرادي كه با اچ‌آي‌وي زندگي مي‌كنند، و کاهش پي‌آمدهاي همه‌گيري، ثبت و ضبط کرده است. اين منابع که براي سياست‌گذاران و ترویج‌کنندگان برنامه‌ها، و نیز برای پزشكان، رسانه‌ها، پژوهشگران، و دیگر اعضاي جامعه قابل استفاده است، شامل موارد زير است: داده‌هاي مرتبط با اچ‌آي‌وي، اطلاعات درباره روش‌شناسي و ابزارگردآوري داده‌ها و انتشارات UNAIDS. بخش انتشارات، خود دربرگیرنده منابع و اطلاعات بسیاری ازجمله: گزارش‌ها، ارزشيابي‌ها، انديشه‌ها و «تجربه های موفق»، اخبار و اطلاعاتی برای رسانه‌ ها، داستان‌ها، محصولات چندرسانه‌ای، پرسش و پاسخ و اطلاعاتی در زمینه واقعيت‌هاي مرتبط با ايدز و UNAIDS است.

http://www.unaids.org

 

مرکز تحقیقات ایدز ایران

مرکز تحقیقات ایدز ایران با تلاش اعضای هیات علمی گروه عفونی و همکاری جمعی از اعضای هیات علمی سایر گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، انستیتو پاستور و مرکز مدیریت بیماری راه اندازی و در بهمن سال 1384 به تصویب شورای گسترش دانشگاهها رسیده است و به عنوان اولین مرکز تحقیقات ایدز در ایران و خاورمیانه فعالیت خود را آغاز نموده است.

 http://ircha.tums.ac.ir

 

 

فدراسیون بین المللی انجمنهای تنظیم خانواده

فدراسيون بين‌المللی تنظيم خانواده، بزرگترين سازمان داوطلبانه دنيا است كه در جهت بهداشت و حقوق باروری و جنسی در سراسر دنيا فعاليت می‌كند. اين فدراسيون از اجتماع انجمنهای تنظيم خانواده در 140 كشور دنيا تشكيل شده است. تعيين چارچوبها و استانداردهای كلی و تجهيز منابع مالی و فنی بر‌عهده دفتر مركزی فدراسيون است، ولی هر يک از انجمن ها به صورت مستقل سياستها، برنامه ها و فعاليتهای خاص خود را تدوين و تعقيب مینمايد.

 http://www.ippfwhr.org

 

 

  انجمن تنظیم خانوده

انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی (NGO) فعالیت خود را از سال ١٣٧٤ آغاز کرده است. انجمن تنظیم خانواده نهادی است غیر دولتی و داوطلبانه، به منظور مشارکت در رسیدن به اهداف بهداشت و حقوق باروری آحاد جامعه، به ویژه جوانان و گروههای محروم، با توجه به ارزشهای فرهنگی و اعتقادی در اجراي اين فعاليتها، انجمن عمدتاً از خدمات داوطلبانه داوطلبين بهره مند است و تعداد معدودی كارمند نيز پيگيری امور اجرايی را بر عهده دارند.

 http://www.fpairi.org